Over de JBMN

Over de JBMN

De Vereniging De Jonge Balie Midden-Nederland is opgericht in het jaar 1947.

De Jonge Balie Midden-Nederland heeft tot doel het bevorderen van een goede uitoefening van het beroep van advocaat, het bijdragen tot het contact en een goede verstandhouding tussen de leden van de Jonge Balie onderling en met de overige leden van de Balie, de zittende en staande magistratuur.

Naast het voorgaande behartigt De Jonge Balie Midden-Nederland de belangen van jonge advocaten en het leggen en onderhouden van contacten met andere groeperingen van jonge advocaten, zowel in Nederland als daarbuiten.
Om deze doelstellingen te bereiken, worden door de Jonge Balie Midden-Nederland vele activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten lopen uiteen van lezingen, maandelijkse Jonge Balie borrels, pleitoefeningen, De Slimste Advocaat, de Buitenlandreis tot (plaatselijke en landelijke) Pleitwedstrijden.

De Jonge Balie Midden-Nederland heeft een viertal primaire doelstellingen:

  • het bijdragen aan de ontwikkeling en de opleiding van haar leden tot een advocaat die het beroep op de juiste wijze uitoefent;
  • het behartigen van de belangen van haar leden en al hetgeen daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords;
  • het bijdragen tot een goede rechtsbedeling in de ruimste zin des woords;
  • het bijdragen tot de ontspanning van haar leden.

Jonge_Balie_-_Domtoren_Donker.png

Onze sponsoren