Lezingen

Lezingen

Advocaat-stagiaires die ná 1 januari 2014 zijn beëdigd, dienen vier lezingspunten te behalen. De advocaat-stagiaire is verplicht zelf bij te houden welke lezingspunten zijn behaald. Aan het einde van het jaar dient de advocaat-stagiaire in het stageverslag opgave te doen aan de Raad van de Orde.

De lezingen worden gegeven in een universiteitsgebouw van de Universiteit Utrecht. De Jonge Balie Midden-Nederland streeft naar een breed aanbod. Suggesties hiervoor kunnen worden doorgegeven aan de Portefeuillehouder Lezingen van de Jonge Balie Midden-Nederland. De exacte locatie en tijdstip worden bekend gemaakt via de mailings van de Jonge Balie Midden-Nederland, deze website en via Instagram. 

Een lezingspunt staat gelijk aan het volgen van een lezing gedurende één uur. Voor de toekenning van een lezingspunt wordt de advocaat-stagiaire geacht bij aanvang en vertrek een handtekening te zetten. 

Naast het volgen van lezingen kunnen leden op andere manieren een lezingspunt behalen:

  • Het bijwonen van Meet the Court
  • Het bijwonen van het De Slimste Advocaat
  • Het bijwonen van een dagdeel van het Jonge Balie Congres

Tot slot verzorgt de Jonge Balie Midden-Nederland een aantal inhoudelijke contactmomenten. Voor advocaat-stagiaires die werkzaam zijn binnen het civiele recht, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel mee te lopen met Groot & Evers gerechtsdeurwaarders. Aan dit contactmoment is geen lezingspunt verbonden. 

Voor advocaat-stagiaires die werkzaam zijn binnen het strafrecht, biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om een dagdeel mee te kijken in de keuken van het OM. Op dit moment zijn aan deze contactmomenten nog geen lezingspunten gekoppeld. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de lezingen die je hebt bijgewoond. Om het je desalniettemin iets gemakkelijker te maken, vind je hieronder, als je als lid bent ingelogd op deze site, een overzicht van de gegeven lezingen.

Onze sponsoren