Lezingen

Lezingen


Advocaat-stagiaires dienen gedurende hun stage ten minste zes lezingspunten te behalen door het volgen van lezingen die door de Jonge Balie Midden-Nederland worden georganiseerd. De advocaat-stagiaire is verplicht zelf bij te houden welke lezingspunten zijn behaald. Aan het einde van het jaar dient de advocaat-stagiaire in het stageverslag opgave te doen aan de Raad van de Orde.

De lezingen worden gegeven in een universiteitsgebouw van de Universiteit Utrecht. De Jonge Balie Midden-Nederland streeft naar een breed aanbod. Suggesties hiervoor kunnen worden doorgegeven aan de Portefeuillehouder Lezingen van de Jonge Balie Midden-Nederland. De exacte locaties en tijdstippen worden bekend gemaakt via de mailings van de Jonge Balie Midden-Nederland, deze website en via Instagram. Jaarlijks worden in beginsel negen lezingen georganiseerd door de Jonge Balie Midden-Nederland. Aanmelding voor de lezingen is niet nodig.

Een lezingspunt staat gelijk aan het volgen van een lezing gedurende één uur. Voor de toekenning van een lezingspunt wordt de advocaat-stagiaire geacht bij aanvang en vertrek een handtekening te zetten.

Naast het volgen van lezingen kunnen leden op andere manieren een lezingspunt behalen:

  • Het bijwonen van Meet the Court; en
  • Het bijwonen van het dagprogramma van het evenement De Slimste Advocaat.

Tot slot verzorgt de Jonge Balie Midden-Nederland een aantal inhoudelijke contactmomenten. Voor advocaat-stagiaires die werkzaam zijn binnen het civiele recht, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel mee te lopen met Groot & Evers gerechtsdeurwaarders. Aan dit contactmoment is geen lezingspunt verbonden. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de lezingen die je hebt bijgewoond. Om het je desalniettemin iets gemakkelijker te maken, vind je hieronder, als je als lid bent ingelogd op deze site, een overzicht van de gegeven lezingen.

Onze sponsoren