Welkom!

Welkom op de website van de Jonge Balie Midden-Nederland! De Jonge Balie Midden-Nederland is al sinds jaar en dag dé vereniging voor jonge advocaten in het arrondissement en biedt een platform aan de jonge advocaten in het arrondissement Midden-Nederland. Door (de leden van) de Jonge Balie Midden-Nederland worden niet alleen maandelijkse borrels georganiseerd, maar ook vele andere activiteiten als pleitwedstrijden, lezingen, feesten, een buitenlandreis en ontmoetingen met de rechterlijke macht.

Dit alles is uiteraard niet mogelijk zonder onze actieve leden. Houd dan ook vooral de nieuwsbrieven en agenda in de gaten en sluit je aan bij de diverse activiteiten die de Jonge Balie Midden-Nederland organiseert. Het bestuur van Jonge Balie Midden-Nederland ziet jullie graag en is uiteraard van harte bereid alle eventuele vragen te beantwoorden.

Rest mij niets anders om ook de bij de Jonge Balie Midden-Nederland aangesloten sponsorpartners van harte te bedanken voor hun inbreng, want ook zonder hen zouden geen activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Hopelijk tot ziens en met hartelijke groet,

Alex Zijlstra
Voorzitter Jonge Balie Midden-Nederland

Nieuws

Sponsorknop.png

Onze sponsoren