Welkom op de website van de Jonge Balie Midden-Nederland! De Jonge Balie Midden-Nederland is al sinds jaar en dag dé vereniging voor jonge advocaten in het arrondissement en biedt een platform aan de jonge advocaten in het arrondissement Midden-Nederland. Door (de leden van) de Jonge Balie Midden-Nederland worden niet alleen maandelijkse borrels georganiseerd, maar ook vele andere activiteiten als pleitwedstrijden, lezingen, feesten, een sporttoernooi, een buitenlandreis en ontmoetingen met de rechterlijke macht. Op 20 november 2022 bestond de Jonge Balie Midden-Nederland 75 jaar. Dat is groots gevierd met verschillende lustrumactiviteiten.

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder onze actieve leden. Houd dan ook vooral de nieuwsbrieven en agenda in de gaten en sluit aan bij de diverse activiteiten die de Jonge Balie Midden-Nederland organiseert. Het bestuur hoopt jullie daar te zien en is uiteraard bereid alle eventuele vragen te beantwoorden.

Graag bedank ik ook de aangesloten sponsorpartners voor hun inbreng, want ook zonder hen zouden er geen activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Hopelijk tot ziens en met hartelijke groet,

Lotte Smelik
Voorzitter Jonge Balie Midden-Nederland

Nieuws

Sponsorknop.png

Onze sponsoren