SJBN Praktijkdag

SJBN Praktijkdag

Op donderdag 18 april 2024 organiseert de SJBN in samenwerking met de rechtbank Amsterdam de SJBN Praktijkmiddag 2024. Tijdens de Praktijkmiddag zullen verschillende mensen van de rechtbank Amsterdam het een en ander vertellen over werken bij de rechtspraak en de rechtersopleiding. Daarnaast zullen rechters aan de advocaten verschillende tips en tricks uit de civiele rechtspraktijk geven en gaan de rechters en de advocaten met elkaar in overleg over de praktische en morele kwesties waar zij tegenaan lopen. De Praktijkmiddag zal plaatsvinden bij de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 280 in (1076 AV) Amsterdam van 14.30 tot 17.00 uur.

De SJBN Praktijkmiddag is bedoeld voor alle leden van de Nederlandse Jonge Balies. Vergeet tijdens de Praktijkmiddag niet je advocatenpas of -app mee te nemen.

Er is maar beperkt plek, dus meld je nu aan door een e-mail te sturen naar secretaris@sjbn.nl.

Nb. De SJBN is geen erkende onderwijsinstelling. Wij mogen daarom geen PO-punten toekennen.

Het is echter wel mogelijk dat de advocaat de Praktijkmiddag invult bij de jaarlijkse CCV opgave. De Orde gaat ervan uit dat een advocaat zelf kan beoordelen of een activiteit bijdraagt aan de vakbekwaamheid en mee kan tellen voor het onderhoud van de vakbekwaamheid. Tijdens de Praktijkmiddag worden diverse voor de praktijk relevante aspecten besproken. Eén punt kan worden behaald met het volgen van onderwijs gedurende één uur.

In de jaarlijkse CCV-opgave kunnen advocaten opgeven hoeveel opleidingspunten ze hebben behaald in het kalenderjaar waarop de CCV ziet. Nadat alle kantoren en advocaten opgave hebben gedaan, zal een steekproefsgewijze controle plaatsvinden. Indien je in deze steekproef wordt gecontroleerd, dien je bewijsstukken te overleggen van de activiteiten waarmee je de opleidingspunten hebt behaald. De SJBN zal de deelnemers van de Praktijkmiddag ten behoeve daarvan een bewijs van deelname verstrekken.

Onze sponsoren