Lezing januari

Lezing januari

Procederen in arbitragezaken door Monique Niesen en Caroline van Spanje

Alternatieve geschilbeslechting wordt almaar populairder. Steeds meer commerciële partijen kiezen er tegenwoordig voor om hun geschil voor te leggen aan arbiters die deskundigheid hebben in de branche waarin zij opereren. Voor advocaten wordt het dus steeds belangrijker te weten hoe arbitrage werkt en wat de belangrijke verschillen zijn met overheidsrechtspraak. Daarom zullen wij op 19 januari 2023 in gesprek gaan met Monique Niesen en Caroline van Spanje, beiden werkzaam bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, over procederen in arbitragezaken, de bijzonderheden van arbitrage en natuurlijk ook de rol van de advocaat in arbitragezaken en de aandachtspunten voor de advocaat in een arbitragezaak.

De lezing op donderdag 19 januari 2023 begint om 17.15 uur in lokaal 013 aan het Janskerkhof 2/3. Hopelijk tot dan!

Onze sponsoren