Lezing en borrel oktober

Lezing en borrel oktober

In veel landen met een moslimmeerderheid in de bevolking is het recht, en in het bijzonder het familie- en erfrecht, gebaseerd op het islamitische recht, de shari’a. Voor veel in ons land wonende moslima’s en moslims is de shari’a zelfs meer, het is voor hen het geheel van gedragsnormen, dat zij willen/moeten nakomen, ook in gevallen waarin het Nederlands recht van toepassing is. Een kennismaking met het islamitische recht, zijn bronnen en interpretaties, kan dan ook voor een beter begrip over en weer leiden. Die kennismaking verzorgt prof. Emeritus mr. Frans van der Velden tijdens de Jonge Balie-lezing van donderdag 6 oktober 2022.

Frans van der Velden studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht, waar hij tot 1991 docent rechtsvergelijking en IPR was en het vak Marokkaans en Islamitisch recht startte. Daarna was hij tot 2006 als raadadviseur bij het Ministerie van Justitie onder meer belast met wetgeving op het gebied van het privaatrecht en het nationaliteitsrecht, en was hij contactpersoon voor familiezaken met de Marokkaanse regering. Hij was in die periode tevens raadsheer-plaatsvervanger in de familiekamer van het Hof ’s-Hertogenbosch. In 2000 werd hij aan de Vrije Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar Familierecht van Nederlandse minderheden, in welk verband hij zich vooral bezig hield met het familierecht van islam-georiënteerde landen en van Turkije. Hij is gasthoogleraar Islamitisch recht aan de universiteiten van Maastricht en Leuven. In 2016 verscheen zijn boek: “Inleiding in de shari’a, Een kennismaking met het recht van de islam en de islam-georiënteerde wereld” (Boom Juridische Studieboeken) .

De lezing op donderdag 6 oktober 2022 begint om 17:15 uur in lokaal 013 aan het Janskerkhof 2/3. Aansluitend is er weer een Jonge Balie-borrel in café Ubica. Aanmelden voor de lezing en de borrel is niet nodig.

Onze sponsoren