Lezing en patroonsborrel juni

Lezing en patroonsborrel juni

Uit eigen cijfers van de Hoge Raad blijkt dat de civiele kamer zo'n 70% van de cassatieberoepen verwerpt, soms óók na een conclusie van de advocaat-generaal die strekt tot vernietiging van een vonnis. Hoe komt het dat - ondanks dat cassatieadvocaten én de advocaat-generaal heil zien in een cassatieberoep - de civiele kamer vaak met toepassing van art. 81 RO zoveel beroepen afdoet?  Rekent de Hoge Raad rechtsbescherming nog wel tot een van de kerntaken van de cassatierechter? Waar gaan we eigenlijk heen met de cassatierechtspraak? 

Die vragen lag ten grondslag aan een blog die in december 2023 werd gepubliceerd door Fred Hammerstein (oud-raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad, voormalig rechter in de rechtbank Arnhem en raadsheer, vicepresident en President van het Gerechtshof Arnhem). De blog leidde tot de nodige discussie online. Over deze discussie zal Fred Hammerstein op donderdag 6 juni een lezing geven.

De lezing vindt plaats van 17.15 tot 18.15 uur op de Drift 13, zaal 004. 

 

Onze sponsoren