Lezing en borrel april

Lezing en borrel april

In november 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure' na een langdurig voortraject ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt vooral de effectiviteit van de geschillenregeling te verbeteren. Welke materiële wijzigingen zou deze wet met zich brengen? En komt er met de wet een een einde aan de (te) complexe en langdurige procedures bij geschillen tussen aandeelhouders? Over dit onderwerp komt Flip Schreurs, advocaat en partner bij Boels Zanders, een lezing geven voor de Jonge Balie Midden-Nederland. 

Flip wordt door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam regelmatig als functionaris benoemd in aandeelhoudersgeschillen en publiceert daar veelvuldig over. Flip is naast zijn werkzaamheden als advocaat als docent verbonden aan de CPO Grotius specialisatieopleiding Corporate Litigation en is bestuurslid van de Vereniging Corporate Litigation.

De lezing vindt plaats op 4 april 2024 van 17.15 uur tot 18.15 uur op Janskerkhof 2-3, zaal 013. 

Onze sponsoren