Lezing januari

Lezing januari

Hoe kunnen advocaten bij cliënten onafhankelijk feitenonderzoek doen naar mogelijke onregelmatigheden, zoals grensoverschrijdend gedrag of strafbare feiten als corruptie en fraude, en daarover op integere en geloofwaardige wijze rapporteren? De discussie daarover woedt al enkele jaren. Ook als feitenonderzoeker is de advocaat immers een partijdige belangenbehartiger. Kan het onderzoek dan wel onafhankelijk zijn in de zin van objectief en neutraal? Met het oog op deze problematiek verduidelijkte de NOvA in 2021 de toelichting op gedragsregel 2. Maar is die verduidelijking wel voldoende geweest? Recentelijk oordeelde het Hof van Discipline dat de werkwijze van een advocaat-onderzoeker tuchtrechtelijk niet door de beugel kon. Het hof overwoog dat het aan de NOvA is om een professionele standaard voor het doen van feitenonderzoek te ontwikkelen dan wel aan de wetgever om nadere regels te stellen (ECLI:NL:TAHVD:2023:59). Over deze thematiek gaan wij op donderdag 18 januari 2024 in gesprek met Diana de Wolff, oud-arbeidsrechtadvocaat en voormalig bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. 

De lezing vindt plaats op 18 januari 2024 van 17.15 uur tot 18.15 uur aan de Drift 13, zaal 004. Hopelijk tot dan!
 

Onze sponsoren