Lezing en borrel juni

Lezing en borrel juni

Lezing 1 juni 2023 – Ton Hartlief

De afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen, de milieuzaken van Urgenda tegen de Staat en Milieudefensie tegen Shell, de invoering van de WAMCA, de introductie van een affectieschaderegeling en de koerswijziging van de Hoge Raad in het Shockschade-arrest van juni 2022. Allemaal ontwikkelingen die laten zien dat het aansprakelijkheidsrecht volop in beweging is. Wat daarbij opvalt is dat wat nog niet zo lang geleden werd verfoeid ('Amerikaanse toestanden'), nu dankbaar als instrument aan de gereedschapskist wordt toegevoegd. Het gaat bovendien al lang niet meer over geld alleen: er staat meer op het spel in het aansprakelijkheidsrecht. Het zou volgens sommigen zelfs kunnen bijdragen aan een betere wereld. Hoe staat het aansprakelijkheidsrecht er op dit moment voor? En waar gaat het heen? Over dit ‘Aansprakelijkheidsrecht anno 2023’ zullen we op donderdag 1 juni 2023 in gesprek gaan met Ton Hartlief, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht.

De lezing vindt plaats op 1 juni 2023 van 17.15 tot 18.15 aan de Drift 13, zaal 004 (let op: andere locatie dan normaal!). Na de lezing vindt de patroonsborrel bij Ubica plaats. Neem je patroon dus vooral ook mee naar de lezing!

Onze sponsoren